Đấng An Xang Hồng xây dựng Siôn 【Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ】

Game【Tiếng Việt, Vietnamese】
[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

Đối với những người dân của Đức Chúa Trời vào thời đại cuối cùng,
ngoài Siôn ra, không có nơi nào khác của sự cứu rỗi để có thể thoát khỏi tai nạn cuối cùng.

Siôn giữ lễ trọng thể được lập nên bởi Đức Chúa Jêsus – Đavít phần linh hồn!
Siôn này đã bị hủy phá bởi Satan, nhưng Đức Chúa Trời đến trái đất này lần nữa theo lời tiên tri đã xây dựng lại Siôn, và Đấng ấy chính là Đấng An Xang Hồng.

Duy chỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời – nơi lễ trọng thể của giao ước mới được khôi phục, chính là Siôn mà Đức Chúa Trời ngụ cùng, và có phước lành sự sống đời đời và sự tha tội.

〖Vietnam〗
〖 WATV Media Cast 〗

Nguồn: https://jtc-team.net

Xem thêm bài viết khác: https://jtc-team.net/game/

36 thoughts on “Đấng An Xang Hồng xây dựng Siôn 【Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ】

  1. 上帝的敎會  遵守聖經的敎訓  將上帝的旨意  傳播於全世界的  唯一的眞理敎會.

  2. 終わりの時代、神様の民には シオンのほか、最後の災いを避けることができる救いの場がない。^^

  3. Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời , xây dựng Siôn vào thời đại cuối cùng. ctCM

  4. Father and Mother, how can we ever thank you for your coming to this earth, establishing Zion full of original truth, and called us into Zion !!!! All thanks and praise to our God

  5. Ctcm da Ban Cho Con BaiGiang nay ,mot trong nhieu Bai giang ve loi Hang Song cua Cha Me de con va nhieu nhieu nguoi dc co Hoi tha Toi de dc cuu roi, de dc nhan su song doi doi ve phan LH .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *